Schotgroep

CO2-prestatieladder


In september 2014 is SCHOTGROEP B.V. in samenwerking met Misa Advies b.v. begonnen om de 3de trede van de CO2- prestatieladder te behalen, de 3de trede is in de tweede helft van 2015 behaald. Sinds januari 2016 is SCHOTGROEP in het bezit van het CO2-prestatieladder niveau 5 certificaat. De CO2- prestatieladder is een instrument van de SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen) om bedrijven die deelnemen aan aanbestendingen te stimuleren tot CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten.

CO2-prestatieladder


SCHOTGROEP B.V. bestaande uit vijf dochterondernemingen wil actief bijdragen aan een duurzame samenleving, door onder andere de CO2-uitstoot, als gevolg van onze bedrijfsactiviteiten te reduceren door monitoring en aanpassen van ons materieel, gebouwen en processen. Hieronder kunt u de documenten van deze certificeringen inzien en is er een mogelijkheid om deze te downloaden.

Nieuwsbrief 
Beleidsverklaring
Communicatieplan
Scope 3 emissies 2015
Reduktieplan 2016-2020 
Ketenstudie EPS parel
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 1 en 2 2018
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 1 en 2 2017
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 3 en 4 2017
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 1 en 2 2016
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 3 en 4 2016
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 1 en 2 2015
CO2-emissie inventaris scope 1,2 en 3 over kwartaal 3 en 4 2015


Certificaat CO2-prestatieladder niveau 5
De algemene bedrijfsdoelstelling van SCHOTGROEP B.V. is het reduceren van een 10% CO2 emissie in 2020 ten opzichte van de uitstoot in het basis jaar 2014.

Realisatie: Cosly.com