Schotgroep

Onze ervaring is het bewijs

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Daarom treft u hier de projecten van Schotgroep aan. We zijn trots op hetgeen we maken en dat delen we graag met u.

Projecten: Rioleringswerkzaamheden Middelharnis

start februari 2017gereed mei 2018bedrijfstak Aannemingsbedrijf
In opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee is Schotgroep Aannemingsbedrijf B.V. in februari 2017 gestart met de werkzaamheden Rioolbestek Middelharnis.
 
De werkzaamheden vinden plaats in de Steneweg, Westelijke Achterweg, Prins Bernardlaan en de Stationsweg in de oude dorpskern van Middelharnis. Ten behoeve van de geplande werkzaamheden t.b.v. de nutsvoorzieningen worden vooruitlopend enkele bodemsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. Naar verwachting starten de rioolwerkzaamheden april 2017.

De werkzaamheden bestaan globaal uit:
·         Opbreken bestaande verhardingen
·         Uitvoeren bodemsaneringen
·         Ontgraven en afvoeren grond uit cunet/rioolsleuf
·         Aanbrengen nieuw gescheiden rioolstelsel
·         Aanbrengen nieuwe definitieve verhardingsmaterialen.
 
Naar verwachting worden de werkzaamheden in het 2e kwartaal van 2018 opgeleverd. 

« Terug naar het projectenoverzicht

Realisatie: Cosly.com