Schotgroep

Aannemen is vooral aanpakken

Ongeacht of u een nieuw bedrijventerrein wilt laten bestraten of een natuurgebied opnieuw gaat inrichten, we maken glasheldere afspraken en komen deze na. Op tijd, binnen budget en volgens alle kwaliteitseisen en specificaties. Gegarandeerd.

Schotgroep Aannemingsbedrijf BV


Een familiebedrijf in hart en nieren, opgericht in 1956 met een ‘no-nonsense’ aanpak en visie. Dat is in al die jaren niet veranderd. We zijn betrokken, enthousiast en hebben een nuchtere blik op zaken. Schotgroep aannemingsbedrijf heeft diversen specialismen.

Weg- en waterbouw

Als modern aannemingsbedrijf hebben we uiteraard alles in huis om snel en efficiënt machinaal te bestraten, maar soms leidt traditioneel handwerk tot een veel fraaier resultaat. Denk bijvoorbeeld aan reconstructies en sierbestratingen. Binnen uw project zoeken we altijd naar de beste combinatie tussen hand- en machinaal werk. Dat geldt ook voor waterwerken. We beschikken over alle benodigde specialisten en apparatuur om aanleg en onderhoud van sloten, watergangen en duikers te verzorgen.

Riolering

Onzichtbaar en onmisbaar. De aanleg van een nieuw rioleringssysteem vraagt om een hoge mate van zorgvuldigheid. SCHOTGROEP heeft een speciale unit die zich volledig richt op de foutloze aanleg en het grondig onderhoud van riolering. Door de brede expertise binnen de Schotgroep stemmen we alle werken naadloos af op de overige werkzaamheden van uw project.

Herinrichting

Steden, bedrijfsterreinen en groengebieden moeten vandaag aan totaal andere eisen voldoen dan twintig jaar geleden. In overleg met u verzorgen we de complete optimalisatie van een bestaande situatie naar de huidige inzichten. Wij plannen, bereiden voor en voeren de werkzaamheden uit. Tekenend voor ons kwaliteitsniveau is de verregaande specialisatie in natuurtechnisch grondverzet. Steeds vaker zijn we betrokken bij de aanleg en herinrichting van plassen, duinvalleien en natuurstroken. Vooral in en nabij bestaande natuurgebieden is het belangrijk met oog voor detail het totaal te overzien. Precies dat is de kracht van Schotgroep.

Grondwerken

Grondwerken t.b.v. natuurontwikkeling en ruilverkavelingen, het baggeren van spoelplassen voor de drinkwaterzuiveringen, aanleg en vervanging van rioleringen van huisaansluitingen tot aan grote verzamelleidingen, straatwerken, asfaltwerken, sloopwerkzaamheden, saneringswerken, beschoeiingen, revitalisaties van woonwijken enzovoorts. 

Diverse opdrachtgevers

Dit alles voor diverse opdrachtgevers zoals: particuliere opdrachtgevers, industrie, projectontwikkelaars, collega aannemers, gemeenten, Rijksoverheid, woningstichtingen, waterschappen enzovoorts. Van klein dagelijks onderhoudswerk tot de realisatie van meerjarige projecten.

Eigen materieel

Er is beschikking over in eigen beheer ontwikkeld, modern en compleet materieel dat in de eigen werkplaats onderhouden, gekeurd en zonodig aangepast wordt aan de wensen van het project. Onze medewerkers voldoen aan alle gestelde eisen met betrekking tot veiligheid en milieu-bewustzijn en worden volgens de geldende richtlijnen jaarlijks bijgeschoold.

Voorbereiding, begeleiding én uitvoering

Naast de uitvoering van projecten kunnen wij u in de voorbereiding en begeleiding van projecten bijstaan. Onze eigen landmeters, toezichthouders voor saneringen, tekenaars en calculators zijn dagelijks inzetbaar om voor u het beste resultaat te bereiken.

Kortom: een compleet uiteenlopend dienstenpakket voor diverse opdrachtgevers.


« Terug naar homepage

Realisatie: Cosly.com