Schotgroep

Schotgroep in Afrika

Schotgroep Environmental heeft een concept ontwikkelt om overwoekering in Sub-Sahara landen op een duurzame wijze aan te pakken. Daarnaast is ons bedrijf betrokken bij het schoonmaken van een aantal bergrivieren ten behoeve van de drinkwatervoorziening en het herstellen in de oorspronkelijke staat.

Schotgroep Environmental BV


In de Sub-Sahara landen is overwoekering van oorspronkelijk grasland met verwilderd struikgewas een groot probleem. De verwildering gaan ten koste van de oorspronkelijke ecosystemen en landbouwgronden en zorgt bovendien voor onttrekking van grote hoeveelheden grondwater.

De mate waarin verwildering optreedt is wisselend, maar er zijn gebieden waar de bestaande flora en fauna in de verdringing komt en met uitsterven bedreigd wordt. Woestijnvorming neemt toe, gebieden drogen uit en dierensoorten verdwijnen of sterven zelfs uit. Daarnaast heeft de plaatselijke bevolking hierdoor geen kans meer in het levensonderhoud te voorzien door bijvoorbeeld landbouw of veeteelt. In dit deel van de wereld is naar schatting 12 keer de oppervlakte van Nederland aangetast door dergelijke invading species.

SCHOTGROEP Environmental B.V. heeft een concept ontwikkelt om deze overwoekering op een duurzame wijze aan te pakken met als uitgangspunten:

Oplossen en tegengaan van de woestijnvorming, behoud en hernieuwing van de oorspronkelijke natuur, aanleg van landbouwgronden en bijbehorende infra, bescherming van het aanwezige grondwater, inzet van lokale bevolking en het verzorgen van opleidingen in het duurzaam bedrijven van landbouw en veeteelt.

Samen met twee partners is SCHOTGROEP Environmental B.V. medio zomer 2014 als eerste ooit gestart met het schoonmaken van de eerste gebieden en het vernieuwen van de oorspronkelijke manier.

Daarnaast is ons bedrijf betrokken bij het schoonmaken van een aantal bergrivieren ten behoeve van de drinkwatervoorziening en het herstellen in de oorspronkelijke staat.


« Terug naar homepage

Realisatie: Cosly.com