Schotgroep

Een beter milieu begint bij...

Grondbank Combinatie Uilenvlietsehaven B.V. is gevestigd in Zuid Holland aan de Uilenvlietsehaven 1 te Heerjansdam en in Numansdorp op de Rijksstraatweg. Hier vandaan leveren wij bouwstoffen voor de Grond- Weg en Waterbouw in Rotterdam/Groot Rijnmond en de rest van Nederland.

Combinatie Uilenvlietsehaven BV


Bij de realisatie van projecten in de wegenbouw, natuurontwikkeling, nieuwbouw projecten en de ontwikkeling van gebieden vindt aan- en afvoer van grond- en bouwstoffen plaats. Hierbij ontstaat een complex speelveld tussen afspraken met leveranciers, afnemers, transporteurs, verplichte registraties en meldingen in het kader van het Besluit Bodem Kwaliteit, communicatie met bevoegd gezag en afstemming van de uitvoering van de werkzaamheden.

CUVH heeft een buitengewone expertise op het gebied van grond en bouwstoffen, alternatieve bouwstoffen, wet- en regelgeving en kennis van de grondstoffenmarkt. Wij verzorgen de kwaliteitsborging met onderzoeken, keuringen en certificeringen, de verplichte administratie en meldingen voor aan- en afvoer, communicatie met belanghebbenden, begeleiden van het toepassen van alternatieve bouwstoffen, methodes voor bewerking en verwerking en de complete transportcycli rondom het project.

Vanwege de verspreide ligging van onze opslaglocaties en onze TOP locatie in Heerjansdam kunnen wij de klant aantrekkelijke alternatieven bieden voor het opslaan, opbulken, zeven van grond, breken van puin, produceren van grondmengsels, het opwaarderen van de civieltechnische kwaliteit, het vershredderen van groen en leveranties van schone materialen.

Door de ligging aan diep water kunnen verschillende transportmogelijkheden benut worden. Per as vanwege de gunstige ligging van onze locaties in de regio Groot-Rijnmond en over water vanwege onze goede haven met laad- en losfaciliteiten. Vanzelfsprekend wordt voor de registratie van de aan- en afvoer van de grondstromen gebruik gemaakt van moderne weeginstallaties.

Wilt u in contact komen met ons? Telefonisch zijn wij te bereiken van maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur op telefoonnummer 078-677 70 20, stuurt u liever een mail? Dat kan naar info@cuvh.nl 


« Terug naar homepage

Realisatie: Cosly.com